Dołącz do Pana Wątroby

Badanie opinii Polaków

• Jedynie 6% ogółu respondentów spontanicznie skojarzyło skrót HCV z
wirusem/ chorobą wątroby.

• 68% respondentów zadeklarowało, że słyszało o HCV/ WZW C/ wirusowym zapaleniu wątroby typu C bądź żółtaczce typu C.

•  73% jako możliwy sposób zakażenia wskazało kontakt z zakażoną krwią.

•  61% mylnie twierdzi, że na HCV/WZW C można się zaszczepić.

(źródło: Gfk Polonia)