Dołącz do Pana Wątroby

Badanie opinii Pacjentów

• Zdecydowana większość pacjentów – zarówno nowozdiagnozowanych, oczekujących na leczenie, jak i tych którzy przeszli już nieskuteczne leczenie – o swojej chorobie dowiedziała się przez przypadek.

• Żaden z pacjentów nie był pewien okoliczności, w jakich doszło do zakażenia. Z tego względu czas trwania choroby jest trudny do określenia (liczony przeważnie w latach
a nawet dziesięcioleciach).

• Jako najbardziej prawdopodobne okoliczności zakażenia podawano:

- honorowe oddawanie krwi, pobyt w szpitalu (zabiegi/ operacje/ inwazyjna diagnostyka),
– okoliczności przypadkowe np. ekstrakcja zęba w sanatorium.

(źródło: Gfk Polonia)