Dołącz do Pana Wątroby

Badanie opinii lekarzy

• Wszyscy respondenci są przekonani, że leczenie zakażenia powinno być zastosowane jak najwcześniej – najlepiej od razu po rozpoznaniu i potwierdzeniu zakażenia, nawet gdy nie ma jeszcze stwierdzonego włóknienia

• Szybkie włączenie terapii ma wpływ na jej skuteczność.

• Z opinii lekarzy wynika, że do terapii kwalifikowanych jest 80-90% zdiagnozowanych pacjentów. Nie otrzymują leczenia chorzy w podeszłym wieku (75+) z dobrym stanem wątroby oraz osoby z przeciwwskazaniami do leczenia interferonem.

• Badani lekarze dobrze oceniają dostępność terapii w reprezentowanych przez siebie ośrodkach: każdy pacjent otrzymuje leczenie (o ile nie ma przeciwwskazań), a chorzyz dużym włóknieniem / marskością są leczeni w trybie pilnym. Oczekiwanie na terapię w tych placówkach wynosi 6-24 mies. Należy zaznaczyć, że opinia na temat dostępności do terapii dotyczy terapii dwulekowej pegylowanym interferonem z rybawiryną, ponieważ nowe schematy terapeutyczne nie są jeszcze w Polsce refundowane przez NFZ.

(źródło: Gfk Polonia)