Dołącz do Pana Wątroby

Leczenie

W przypadku rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C, lekarz prowadzący decyduje o tym, czy na danym etapie choroby pacjent kwalifikuje się do leczenia. Na tę decyzję wpływają m.in. następujące czynniki:

- szanse powodzenia leczenia,
– występowanie jakichkolwiek objawów,
– potencjalne konsekwencje nieregularnego przyjmowania leków,
– inne występujące zakażenia lub inne stosowane leki,
– ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W pewnych okolicznościach, szczególnie przy zaawansowanej chorobie wątroby, lekarz prowadzący może zalecić szybkie rozpoczęcie leczenia. Istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na decyzję o momencie rozpoczęcia leczenia jest genotyp wirusa.

Głównym celem leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C jest uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR). Taki stan następuje wówczas, gdy materiał genetyczny (RNA) wirusa nie jest wykrywalny we krwi pacjenta natychmiast po zakończeniu leczenia oraz sześć miesięcy później.

Niektórzy pacjenci nie reagują na leczenie (tzw. brak odpowiedzi) lub reagują tylko częściowo (tzw. odpowiedź częściowa). Inne osoby mogą mieć niewykrywalny poziom wirusa we krwi podczas leczenia, a następnie po zakończeniu leczenia wirus pojawia się ponownie (tzw. nawrót).

Jeżeli pacjent nie odpowiedział na leczenie, odpowiedział tylko częściowo, albo gdy odpowiedział, ale po zakończeniu terapii wirus pojawił się ponownie w krwiobiegu, należy przedyskutować z lekarzem prowadzącym, czy rozpoczynać powtórną terapię.