Dołącz do Pana Wątroby

Partner Merytoryczny

Polska Grupa Ekspertów HCV 

Głównym zadaniem Polskiej Grupy Ekspertów HCV (PGE HCV) jest podjęcie szeroko zakrojonych działań, mających na celu powstrzymanie narastającego problemu epidemiologicznego, jakim jest HCV oraz opracowanie strategii poprawy opieki medycznej nad zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu C. Przez ostatnie lata PGE HCV angażuje się w wiele inicjatyw ukierunkowanych na osiągnięcie powyższych celów.

Polską Grupę Ekspertów HCV tworzą:

 Prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,

Prof. dr hab. med. Janusz Cianciara – Konsultant w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Prof. Robert Flisiak – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

Prof. dr hab. med. Waldemar Halota – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV,

Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,

Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,

Prof. dr. Hab. Med. Marek Woynarowski, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i żywienia, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.

 Strona internetowa: www.pgehcv.pl