Dołącz do Pana Wątroby

O kampanii

OBUDŹ SIĘ, PÓKI WIRUS HCV DRZEMIE

Kampania na rzecz budowania świadomości na temat WZW C w Polsce.

Ogólnopolska kampania społeczna o charakterze edukacyjnym pod hasłem „Obudź się, póki wirus HCV drzemie” to projekt zainicjowany przez Fundację Urszuli Jaworskiej w porozumieniu i we współpracy z Koalicją Hepatologiczną. Ma ona na celu podniesienie społecznej wiedzy na temat zakażenia wirusem HCV, powodującym Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C (WZW C), ograniczenie skali epidemii oraz poprawę jakości życia pacjentów z WZW C. Patronat honorowy nad projektem objęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Anna Komorowska. Partnerem merytorycznym wszystkich działań podejmowanych w ramach kampanii jest Polska Grupa Ekspertów HCV.

Powodem zainicjowania kampanii były alarmujące i niepublikowane dotychczas wyniki badania przeprowadzonego przez instytut badawczy GfK Polonia w lutym br. Badano wiedzę społeczeństwa polskiego na temat wirusa HCV, możliwych źródeł zakażeń, ich następstw oraz profilaktyki zakażeń WZW C. Badanie potwierdziło, że wirus HCV stanowi nadal potencjalnie poważne zagrożenie epidemiologiczne, ponieważ społeczeństwo nie ma świadomości, jak chronić się przed zakażeniem. Oto kilka zatrważających faktów: aż 32,1% respondentów nigdy nie słyszało o HCV/WZW C: tylko 6% skojarzyło skrót HCV z wirusem i chorobą wątroby; 61% było mylnie przekonanych o istnieniu szczepionki przeciwko HCV; zaledwie 9% badanych zadeklarowało, iż wykonało testy mające na celu wykrycie zakażenia HCV.

W ramach przygotowań do prowadzenia kampanii edukacyjnej, podczas warszawskich Juwenaliów w maju br., została przeprowadzona sonda, której celem było określenie poziomu świadomości na temat wirusa HCV w środowisku studentów. Jej wyniki wykazały niedostateczną wiedzę młodych ludzi w zakresie podstawowych informacji na temat wirusa HCV i możliwych źródeł zakażeń.

Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia, liczba ludzi zakażonych na świecie waha się od 170 do 300 milionów, zaś w Polsce szacunkowa liczba zakażonych może wynosić nawet 730 000 osób. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dotychczas zdiagnozowano niewielki odsetek zakażeń (55 000 osób). Fakt ten zyskuje na znaczeniu z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, wktórym wzrasta ryzyko zakażenia wirusem z powodu częstszych wizyt np.: w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, czy też studiach tatuażu.