Dołącz do Pana Wątroby

Pełna sala uczestników Akademii WZW C w Krakowie!

29 listopada 2012 r. odbyły się kolejne bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów z WZW C w ramach projektu Fundacji Urszuli Jaworskiej „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”. Wzięło w nich udział blisko 60 pacjentów oraz osób wspierających!

Dzięki zaangażowaniu prelegentów oraz uczestników panowała wspaniała atmosfera. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Tomasz Mach, ordynator Oddziału Klinicznego Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wraz z Urszulą Jaworską.

Część medyczną spotkania poprowadziła dr med. Barbara Baka – Ćwierz, która w przystępny sposób zaprezentowała wykład na temat faktów i mitów dot. WZW typu C oraz odpowiedziała na liczne pytania uczestników. Do najbardziej interesujących zagadnień należały: czas oczekiwania na terapię, przeciwwskazania do skierowania na terapię, badania monitorujące przebieg leczenia czy możliwość urodzenia zdrowego dziecka mimo zakażenia HCV.

Blok psychologiczny poprowadziła Pani Mariola Kosowicz, która podpowiedziała zgromadzonym sposoby radzenia sobie ze strachem i niepewnością jakie niesie za sobą choroba. Organizatorzy spotkania otrzymali wiele pozytywnych komentarzy od uczestników i propozycje, aby podobne warsztaty odbywały się częściej.