Dołącz do Pana Wątroby

WZW C Cichy zabójca. Działa w ukryciu. Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu.

Informacje o bezpłatnych badaniach anty HCV na terenie całego kraju, wyszukiwarka ośrodków leczących WZW C, możliwość zadania pytania ekspertom – to wszystko można znaleźć na stronie www.wzwc.pl stworzonej w ramach kampanii „WZW C Cichy zabójca. Działa w ukryciu. Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu”.

 

Na stronie internetowej kampanii można znaleźć materiały edukacyjne dotyczących WZW C, informacje na temat bezpłatnych badań przesiewowych na terenie całego kraju, anonimowo zadać pytanie ekspertowi chorób zakaźnych (http://wzwc.pl/eksperci/zadajpytanie), sprawdzić czy jest się w grupie ryzyka wykonując prosty „test ryzyka zakażeń HCV” (http://wzwc.pl/diagnostyka/testryzyka).

 

Dodatkowo na www.wzwc.pl dzięki prostej w obsłudze wyszukiwarce ośrodków leczących, można znaleźć listę ośrodków leczących Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania. Tu też dostępne są informacje o bezpłatnych testach anty-HCV. W strefie przeznaczonej dla Pracodawców istnieje możliwość zgłoszenia się do akcji „Zdrowy Pracodawca”, której celem jest edukacja pracowników przedsiębiorstw na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz ich diagnostyki.

 

Kampania posiada także swój profil na facebooku www.facebook.com/WZWTypuC, gdzie można podyskutować na temat WZW C, wziąć udział w konkursach i sondach.

 

O kampanii:

Kampania edukacyjna „WZW C Cichy Zabójca. Działa w ukryciu. Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu” jest prowadzona od kilku lat i stanowi odpowiedź na problem niskiej wykrywalności oraz niskiej świadomości społeczeństwa nt. wirusowego zapalenia wątroby typu C – jego przyczynach, skutkach, wykrywaniu oraz leczeniu.  Celem kampanii jest zwracanie uwagi społeczeństwa na zakażenia wirusem HCV (wywołujące wirusowe zapalenie wątroby typu C), podnoszenie poziomu wiedzy nt. wirusa oraz mobilizowanie do regularnego wykonywania testów anty-HCV.

 

Wszystko zgodnie z zasadą WIEDZA i WCZESNE WYKRYCIE RATUJĄ ZDROWIE I ŻYCIE.

Partnerami kampanii są: Polska Grupa Ekspertów HCV, Fundacja „Gwiazda Nadziei”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „Hepa-Help”, Fundacja Edukacji Społecznej „FES” oraz firma Roche Polska.