Dołącz do Pana Wątroby

Spotkanie Grupy Wsparcia. Kraków / 29 listopada

HCV Ulotka Kraków

Spotkanie Grupy Wsparcia dla chorych na wirusowe
zapalenie wątroby typu C oraz ich bliskich.

29 listopada 2012 r., godz. 11.30

Nowohuckie Centrum Kultury, sala 2c, parter, Aleja Jana Pawła II 232 w Krakowie.