Dołącz do Pana Wątroby

Spotkanie Akademii WZW C w Łodzi !

6 listopada 2012 r. odbyły się bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów
z WZW C w ramach projektu „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do
Akademii WZW C”. Wzięło w nich udział blisko 50 pacjentów oraz osób
wspierających! Dzięki zaangażowaniu prelegentów i organizatorów, uczestnicy
mieli okazję otrzymania najważniejszych informacji na temat Wirusowego
Zapalenia Wątroby typu C. Część medyczną spotkania poprowadziła Pani dr hab.
n. med. Anna Piekarska, która odpowiadała na pytania uczestników. Do
najbardziej interesujących pacjentów zagadnień należały: czas oczekiwania na
terapię, skutki nieleczonej choroby, przeciwskazania do skierowania na
terapię, badania monitorujące przebieg leczenia.

Blok psychologiczny poprowadziła psychoterapeutka, Pani Mariola Kosowicz.
Wystąpienie wywołało pytania i pozytywne komentarze zgromadzonych osób.

Z anonimowych ankiet uczestników:

Choroba u większej części pacjentów została wykryta przypadkowo,
np. podczas honorowego oddawania krwi bądź przy okazji innych schorzeń.
Wiele osób ma żal z powodu późnej diagnozy choroby i postuluje wprowadzenie
obowiązkowych badań anty- HCV.

Powtarzającym się problemem na jaki pacjenci zwracają uwagę, jest
długi czas oczekiwania na terapię i związane z tym poczucie niepewności.

Pacjenci w większości wypowiadają się pozytywnie na temat
komunikacji z lekarzem prowadzącym. Podczas wizyty lekarz poświęca pacjentom
najczęściej 10-20 minut. Kilka osób spotkało się z gorszym traktowaniem bądź
izolacją spowodowanymi HCV.

Akademia WZW C dla lekarzy specjalistów w Łodzi

W dniu 6 listopada 2012 r. odbyły się warsztaty dla lekarzy specjalistów w
ramach projektu „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”.
Pierwsza część prowadzona była przez Pana Doktora Zbigniewa Deronia i Pana
Profesora dr hab. Macieja Jabłkowskiego. Prelegenci przedstawili najnowsze
osiągnięcia w walce z HCV oraz własne doświadczenia w zakresie terapii
trójlekowej. Następnie psychoterapeutka Pani Mariola Kosowicz przeprowadziła
warsztat z zakresu komunikacji lekarza z pacjentem. Prowadząca przedstawiła
wybrane zasady poprawnej komunikacji, sposoby rozmawiania z pacjentem
znajdującym się w silnym stresie i niepewności.

Spotkania odbyły się dzięki życzliwości Dyrekcji Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami
Hepatotrowymi „HepaHelp”.