Dołącz do Pana Wątroby

Podsumowanie warsztatów dla pacjentów w Lublinie

4 października 2012 r. odbyły się kolejne bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów z WZW C w ramach projektu „Obudź się, póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”. Wzięło w nich udział blisko 70 pacjentów oraz osób wspierających! Było to jedno z najliczniejszych spotkań dotychczas. Dzięki serdeczności prelegentów oraz zaangażowaniu uczestników panowała wyjątkowo miła atmosfera. Część medyczną spotkania poprowadził pan profesor Krzysztof Tomasiewicz, który w przystępny sposób zaprezentował wykład na temat faktów i mitów dot. WZW typu C oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników. Do najbardziej interesujących zagadnień należały: czas oczekiwania na terapię, skutki nieleczonej choroby, przeciwskazania do skierowania na terapię, badania monitorujące przebieg leczenia czy możliwość otrzymania odszkodowania lub zapomogi.

Blok psychologiczny poprowadziła niezastąpiona pani Mariola Kosowicz. Wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami oraz wywołało pytania i pozytywne komentarze zgromadzonych osób.

Z anonimowych ankiet uczestników:

– Choroba u większej części pacjentów została wykryta przypadkowo.
– Tylko kilka osób zasygnalizowało, że powodem wykonania badań diagnostycznych w kierunku HCV było ogólne złe samopoczucie, złe wyniki badań wątrobowych, badanie przy okazji honorowego dawstwa krwi.
– Powtarzającym się problemem, na jaki pacjenci zwracają uwagę, jest długi czas oczekiwania na terapię i niepewność z tym związana.
– Pacjenci w większości wypowiadają się pozytywnie na temat komunikacji z lekarzem prowadzącym, jednak część pacjentów stwierdza, że pierwsze spotkanie przyniosło im ogromne rozczarowanie.
– Podczas wizyty lekarz poświęca pacjentom najczęściej 10-20 minut.
– Kilka osób spotkało się z gorszym traktowaniem, bądź izolacją spowodowanymi HCV.