Dołącz do Pana Wątroby

Akademia WZW C dla lekarzy specjalistów w Lublinie

W dniu 4 października 2012 r. odbyły się kolejne szkolenia dla lekarzy specjalistów w ramach projektu „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C”. Pierwsza część prowadzona była przez panią doktor Dorotę Zarębską – Michaluk, pana profesora Krzysztofa Tomasiewicza i pana profesora Wiesława Kryczkę. Prelegenci przedstawili najnowsze osiągnięcia w walce z HCV oraz własne doświadczenia w zakresie terapii trójlekowej.

Następnie psychoterapeutka pani Mariola Kosowicz przeprowadziła warsztat z zakresu komunikacji lekarza z pacjentem. Prowadząca przedstawiła wybrane zasady poprawnej komunikacji, sposoby przekazywania informacji o diagnozie. Wykład poparty był licznymi przykładami z pracy w Centrum Onkologii i pomocy osobom chorym na choroby przewlekłe. Słuchacze zwracali uwagę, iż pomoc w zakresie metod komunikacji z pacjentem jest im bardzo potrzebna i powinni otrzymywać w tym obszarze regularne wsparcie w postaci szkoleń.