Dołącz do Pana Wątroby

Akademia WZW C w Bydgoszczy

28 czerwca 2012 r. w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym w Bydgoszczy odbyły się drugie z serii „Obudź się póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C!” bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C oraz ich bliskich. Do Akademii WZW C przyłączyło się 47 osób!

Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy na temat wirusa HCV oraz wsparcie psychologiczne. Chorzy mieli okazję do zadawania pytań zebranym specjalistom. Do problemów, jakie najbardziej interesowały pacjentów należała procedura kwalifikowania pacjentów do leczenia i długość oczekiwania na terapię. Pacjenci wyrazili żal z powodu znikomej wiedzy społeczeństwa na temat WZW C.

W spotkaniu udział wzięli:

- Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego CM UMK w Bydgoszczy,

- dr n. med. Dorota Dybowska – Zastępca Ordynatora Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Bydgoszczy,

- Mariola Kosowicz – psychoterapeuta

i prowadząca spotkanie: Urszula Jaworska.

Składamy serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia do udziału w Kampanii „Obudź się, póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C!” prof. dr hab. n. med. Małgorzacie Pawłowskiej oraz prof. dr hab. n. med. Waldemarowi Halocie – Przewodniczącemu Polskiej Grupy Ekspertów, która jest partnerem merytorycznym kampanii oraz wszystkim osobom nas wspierającym.