Dołącz do Pana Wątroby

Warsztaty dla lekarzy

Spotkania dla lekarzy, na których uzyskają oni informacje na temat nowoczesnych terapii HCV oraz poznają techniki komunikacji z pacjentem, która ma bezpośredni wpływ na jakość życia, tworzonych związków interpersonalnych oraz budowania relacji lekarz – pacjent. Odpowiednia komunikacja w istotny sposób zwiększa skuteczność prowadzonej terapii.